Rašić d.o.o. RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA d.o.o. DARUVAR

kalkulator

Dobrodošli !

Mi smo tim ovlaštenih računovođa, revizora, i samostalnih knjigovođa i pružamo profesionalne računovodstvene i revizijske usluge, kao i usluge poreznog savjetovanja poduzetnicima i fizičkim osobama.
Prema svakom našem klijentu odnosimo se kao da je naš jedini klijent, i uvijek imamo na umu da svoj posao moramo obavljati prvenstveno u interesu klijenta.
Naši ciljevi su određeni ciljevima naših klijenata.
Kada vi kao naš klijent postignete uspjeh u svom poslu, tada smo uspjeli i mi.


Sa zadovoljstvom vas možemo obavjestiti o slijedećim novinama:

Edukacija:

- 15. lipnja 2010. godine učestvovali smo na RRiF- vom seminaru na temu „Računovodstvo i revizija na projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije“

- 13. rujna 2010. godine učestvovali smo na RRiF-ovom seminaru „ Primjena HSFI-a i preuzimanje novih rješenja iz MSFI-a i MRS-a“

- 12. studenog 2010. godine sudjelovali smo na seminaru u organizaciji Hrvatskog instituta za financije na temu „EU FONDOVI – identifikacija i izrada projekata“

- 16. i 17. studenog 2010. godine učestvovali smo na dvodnevnom seminaru (radionici) u organizaciji RRiF konzaltinga na temu „Revizija na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije“